Cứ buồi cửng là không yên cùng cô bạn gái xinh dâm, đây. ” Tôi cảm thấy thật đẹp. Khi đến chỗ đậu xe, tôi thấy chỗ đậu xe của mình trống rỗng. Sau đó tôi nhớ ra rằng xe vẫn chưa được sửa chữa. Nhìn cái đầu ngu ngốc của tôi đi, Mỗi khi nứng là phải địt cùng cô bạn gái dâm dục làm sao tôi có thể đi được đây? Tôi nhớ tới Cường Tử bấm điện thoại: “Xin chào! Cường Tử, tôi là Tiểu Phong, hiện tại anh đang ở đâu?” “Tôi ở nhà, hôm nay không có việc gì làm, tôi muốn ở nhà với vợ.” Nhà là gần tôi nhất. Bây giờ tôi phải ra ngoài, nhưng cửa hàng xe 4S của tôi Bạn vẫn chưa gửi lại cho tôi hôm nay. Bạn có thể