Cưỡi vợ mới ông chú biến thái địt một phát 2 con gái riêng của vợ, nay đã bốn mươi lăm tuổi nhưng vẫn độc thân. Khi còn trẻ, cô ấy không cao cũng không thấp. Thời gian trôi qua, thời gian trôi qua và bạn ngày càng già đi, việc giải quyết các vấn đề trong hôn nhân ngày càng trở nên khó khăn. Về ngoại hình, cô chỉ có thể miêu tả là ở mức trung bình, không đẹp cũng không xấu. Cô ấy chỉ đổ lỗi cho tạo vật đã giở trò đồi bại với con người và Chúa đang giở trò đồi bại với cô ấy. —Một buổi chiều tan sở, Lén lút cho bạn của bố địt ngập lồn của cô nàng tuổi mới lớn tôi nhận ra mình để quên hồ sơ ở cơ quan nên quay lại lấy. ——Đi