Em thư ký trẻ bị anh giám đốc ép địt mới tha lỗi cho, thấy hắn dễ gần hơn. Không bao lâu, xe cũng dừng trước cổng nhà. Khi Vy định xuống xe thì Trung nắm tay kéo lại nói… – Anh vào nhà tham quan được chứ! – Cái này… Vy liếc đồng hồ 1 cái rồi lúng túng trả lời ấp úng… – Haha! Chả lẽ mời anh ly nước không được sao! – Dạ vậy thì được! Nói xong, Trung tắt máy rồi xuống xe cùng với nàng. Lúc này đi theo nàng vào nhà mà lòng hắn thấp thỏm suy nghĩ gì đó. Cạch! Vy mở khóa rồi bước vào nhà. Chưa kịp mời gã vào nhà thì Trung vội vàng đẩy nàng vào trong,Em thư ký trẻ bị anh giám đốc bắt cởi hết đồ rồi địt thật trắng trợn rồi