Khi bố mở mồm ra kêu con trai giúp ”chăm sóc” mẹ kế khi bố đi vắng và….