Một đêm tranh thủ cùng cô bạn gái hàng đẹp lên đỉnh