Phụ huynh số hưởng được phang luôn giáo viên ngọt nước lồn đẹp không lông Mai Kamio, lập tức Tùng đứng dậy định lao về phía vợ tôi nhưng tên đại ca cười bảo: – Mày có nhanh bằng con dao của thằng kia không? Tùng hiểu ý khựng lại, hắn bảo tên kia: – Cởi quần thằng này ra. Tên kia tiến lại, Phụ huynh số hưởng được phang luôn cô giáo lồn đẹp không lông Mai Kamio khi quần Tùng được cởi ra. Cu anh ta đã cứng ngắc dựng đứng từ khi nào. Tên đại cười ha hả: – Nó cũng thèm lắm rồi, xem này. Hắn ra hiệu cho tên kia kéo vợ tôi lại, bảo vợ tôi xuống đất rồi hất hàm nói với Tùng: – Mày chơi con này cho tao coi. Tùng nhăn mặt hướng về phía tôi. Tôi cũng không biết