Thiếu gia ăn chơi xơi ngay cô em người mẫu body gợi cảm béo múp Serina Fukami, phim đó, coi xong có làm gì người ta thì mới được làm rõ chưa. Trâm dí tay vào trán Khánh giao hẹn, kể cả nàng biết rõ mười mươi đến thời điểm đó thì cái giao hẹn này cũng chẳng có giá trị gì nhiều lắm. – Được rồi, quân tử nhất ngôn, anh hứa đêm nay chỉ cùng ăn tối rồi cùng xem phim thôi, Tiền trao cháo múc xơi ngay cô em người mẫu body gợi cảm béo múp Serina Fukami không đụ đéo gì hết trơn. Khánh không ngạc nhiên với điệu bộ tròn mắt ngạc nhiên của Trâm, có lẽ sợ anh nói là làm thiệt nên Trâm lại lập tức xuống nước ngay. – Người ta đâu có nói là không cho anh đêm nay đâu,