Bén lẽn lần đầu lên hình trước ống kính-Nene Yoshitaka