Dạy không nghe em gái đi học múa bị thầy giáo ”phạt”