Lên kế hoạch giả vờ say rượu để thử lòng vợ và thằng bạn thân