Ông giáo già đòi địt nhau với nữ sinh Jinguji Nao hàng ngon tụi nó dám. Vk: Đông mà đèn mờ chốp tắc liên tục cũng có ai thấy đâu anh. Mình: Em nói cũng phải. Vk: Ủa mà e kể mà sao cu anh cứng vậy. Bộ hứng hả. Mình: Ừh có chút chút. (Thật ra là hứng thật) Vk: Hứng là không ghen đúng không ck. Mình: Có ghen đó vk. Nhưng vẫn muốn biết tiếp diễn biến nó như thế nào. Nhưng a không có lỗ mãng gây sự với tụi nó đâu. Em cứ kể tiếp đi. Vk: Thì anh H lòn tay lên xoa mông em. Em có lắc mạnh tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng ảnh vẫn không bỏ ra. Mà mọi người lại cứ kêu cụng