Người vợ yêu quí của tôi phải đem thân xác ra cho chủ nợ của tôi địt để trừ nợ